. regulamin

.

.   CENNIK    .    GRAFIK    .    ZASADY KORZYSTANIA    .   REGULAMIN STUDIA ZWIERZYNIEC    .

.

Regulamin korzystania z Sali Studia Zwierzyniec

.

1. Wynajmującym Salę Studia Zwierzyniec w Krakowie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 15/3 jest Katarzyna Holska (właściciel), a pełnomocnikiem ds. umów najmu i użyczenia Sali oraz prowadzenia Studia Zwierzyniec: Paulina Holska.

2. W Sali Studia Zwierzyniec organizowane są imprezy (warsztaty, projekty, próby, indywidualne sesje i treningi, wystawy, koncerty, coaching, etc.) w ramach Studia oraz w ramach umów najmu i użyczenia Sali przez innych organizatorów.

3. W imprezach organizowanych w Sali Studia Zwierzyniec uczestniczą:
1) osoby pełnoletnie, które uczestniczą w imprezach Studia lub są uczestnikami imprez organizowanych w ramach umów najmu Sali, opłaconych przez ich organizatorów (zgodnie z cennikiem),
2) osoby małoletnie pod nadzorem rodziców lub opiekunów, które są uczestnikami imprez organizowanych w ramach Studia oraz w ramach umów najmu Sali, opłaconych przez ich organizatorów.

4. Uczestnicy imprez biorą w nich udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wynajmujący Salę oraz organizatorzy imprez w ramach umów najmu i użyczenia Sali nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez uczestników imprez.

5. Uczestnicy imprez, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w imprezach.

6. Wynajmujący Salę oraz organizatorzy imprez w ramach umów najmu i użyczenia Sali nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestników imprez. Uczestnicy imprez w ramach Studia oraz umów najmu i użyczenia Sali zawierając umowę o uczestnictwo w imprezie zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatorów imprez z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w imprezach.

7. Wynajmujący Salę Studia Zwierzyniec nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych przez uczestników imprez w pomieszczeniach Sali.

8. Uczestnicy imprez zobowiązani są do zachowywania się w pomieszczeniach Sali w sposób odpowiedni,  aby nie przeszkadzać innym uczestnikom imprez.

9. Wszystkich uczestników imprez obowiązuje czyste i odpowiednie do rodzaju imprezy obuwie, które  należy ubrać przed rozpoczęciem imprezy.

10. Uczestnicy imprez są zobowiązani do zachowania porządku w pomieszczeniach Sal, a w szczególności do przywrócenia czystości i pierwotnego wyglądu Sali

11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdolności do uczestniczenia w imprezie, Uczestnik imprezy powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej i dla własnego bezpieczeństwa wykonać odpowiednie badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa w imprezie.

12. Osoby w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na innych uczestników imprezy, nie mają prawa w niej uczestniczyć.

13. Uczestnik imprezy biorący udział w imprezie jest zobowiązany do poinformowania organizatora imprezy o wszelkich dolegliwościach.

14. Na Sali Studia Zwierzyniec obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia, używania i pozostawania pod wpływem narkotyków oraz innych środków odurzających,
b) palenia tytoniu.

15. Uczestnicy imprezy, którzy naruszają porządek na Sali lub przepisy Regulaminu korzystania z Sali Studia Zwierzyniec, mogą być wyproszeni z imprezy.

16. Uczestnicy imprezy ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu powstałe na skutek uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń bądź urządzeń Sali.

17. Regulamin korzystania z Sali Studia Zwierzyniec dostępny jest na Sali oraz na stronie internetowej (https:/studiozwierzyniec.wordpress.com).

18. Wynajmujący Salę zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu korzystania z Sali Studia Zwierzyniec zostaną udostępnione na Sali oraz na stronie internetowej (https:/studiozwierzyniec.wordpress.com).

 

Kraków, dnia 1 stycznia 2015 r.                                                                                   Katarzyna Holska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s